Natuurkoe

Milieu en dierenwelzijn staan bij ons hoog in het vaandel.

Een goed leven

De zoogkoeien met kalveren beweiden het Natura 2000 gebied de Drentsche Aa. Al jaar en dag zorgt de kudde voor een gevarieerd kruidenrijk landschap waar vele natuurwaarden hersteld zijn. Door het grote areaal aaneengesloten schrale grasland krijgt de natuur voldoende rust voor herstel en krijgt het vee voldoende beweging en vindt er een breed rantsoen. De rust, vrije beweging en het gevarieerde voedsel vind je terug in de smaak van het vlees.

Bij winterdag krijgt het natuurgebied rust en wordt het vee geherbergd in potstallen welke van oorsprong voorkomen in Drenthe. De runderen worden in groepen gehouden op stro waarbij het kalf bij de koe blijft. Deze groepsverblijven zijn ruim opgezet, hebben natuurlijk daglicht en frisse lucht. Het voer en stro komt zoveel mogelijk vanuit het eigen bedrijf en uit de directe omgeving. Ook de eigen mest wordt op het bedrijf benut voor het telen van het wintervoer.

Bij voorkeur worden de stierkalveren gescheiden van de moederkoe zodra ze geslachtsrijp zijn. Ze blijven vertrouwd bij hun leeftijdsgenoten in grote groepsverblijven en worden ook op stro gehouden. Uniek is dat de runderen op het eigen erf worden afgemest. Zo wordt het transport tot een minimum beperkt wat het dierenwelzijn en de kwaliteit ten goede komt.

Kroon Vlees

Duurzaam sinds 1870
Kroon vlees is al sinds 1870 duurzaam! Het unieke van ons bedrijf is dat we zo gewoon doen; Bijzonder geworden door Gewoon te blijven!
© Kroon Vlees. Realisatie: Internetbureau Praes.